logo-szkoladwujezyczna

Oferta

Naszym celem jest zapewnienie uczniom wysokiej jakości nauczania oraz umożliwienie opanowania języka angielskiego na wysokim poziomie.

Szkoła Dwujęzyczna - tarcza
Podwyższony poziom nauczania

Zapewniamy znacznie efektywniejszą realizację obowiązującego programu nauczania, umożliwiającą poszerzenie go o inne programy oraz wprowadzenie dodatkowych materiałów, a tym samym osiągnięcie wysokich pozycji w konkursach i olimpiadach międzyszkolnych. Praktykujemy na szeroką skalę indywidualizację (Indywidualna pomoc nauczyciela w celu zapewnienia uczniowi rozwoju jego zdolności i predyspozycji oraz efektywną pracę nad obszarami wymagającymi wsparcia).

Nasi wysoko wykwalifikowani nauczyciele, angażujący się w indywidualną pomoc, dobrze znają problemy i zdolności każdego ucznia, pozostają w codziennym kontakcie z rodzicami.

Ujednolicamy wymagania stawiane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów (poczynając od kl. IV), wychowawca oraz nauczyciele pomagają w usamodzielnieniu się uczniów (różne metody wspomagania samodzielnej nauki oraz kalendarz elektroniczny).

Ciągła praca nad relacjami oraz nauka wzajemnego szacunku i współpracy powoduje, że nasi uczniowie są bardzo zgrani i stanowią spójną (niepodzieloną wiekiem i płcią) społeczność, co jest wyraźnie widoczne podczas ich spotkań.

Szkoła Dwujęzyczna - tarcza
Dwujęzyczny program nauczania

Nasza szkoła przeznaczona jest dla dzieci znających j. angielski oraz dla rozpoczynających naukę tego języka. Nauka języka angielskiego odbywa się w wymiarze rozszerzonym, co zapewnia opanowanie go w stopniu umożliwiającym samodzielną i swobodną komunikację.

Lekcje prowadzone są w dwóch językach: program polski MEN w j. polskim, a program brytyjski NC w j. angielskim (10 zajęć w tygodniu), w tym bezpłatne kółka zainteresowań z j. angielskiego (m.in. konwersacyjne i piosenki angielskiej).

W kl. I-III doskonalimy umiejętność komunikowania się w języku obcym, posługując się językiem angielskim w codziennych sytuacjach. Nauka poszczególnych przedmiotów (z zakresu programu brytyjskiego) w j. angielskim jest najbardziej naturalnym wszechstronnym sposobem jego przyswojenia. Realizujemy zarówno program brytyjski NC z zakresu literatury, gramatyki, nauki czytania, matematyki, przyrody, nauk ścisłych itp., jak również wybrane treści edukacji wczesnoszkolnej w języku angielskim, przygotowując uczniów do nauczania przedmiotowego metodą dwujęzyczności.

W kl. IV – VIII dwujęzyczność obejmuje doskonalenie kompetencji  językowych na poziomie komunikacyjnym, zagadnień gramatycznych, umiejętności słuchania, czytania i pisania. Poszerzanie zasobu słownictwa ogólnego i specjalistycznego realizujemy poprzez nauczanie wybranych przedmiotów metodą dwujęzyczności. Wprowadzamy również zajęcia z native speakerem. Przygotowujemy uczniów do egzaminów Cambridge.

Doskonałą znajomość j. angielskiego, nasi uczniowie wykazują na olimpiadach i konkursach międzyszkolnych, w czasie uroczystości szkolnych oraz podczas szkolnych wycieczek zagranicznych i wizyt w zaprzyjaźnionych szkołach (Londyn, Barcelona).

Szkoła Dwujęzyczna - tarcza
Język hiszpański

Oprócz języka angielskiego oferujemy również zajęcia z języka hiszpańskiego (obowiązkowo od kl. IV – 2 godziny/tygodniowo; oraz zajęcia dodatkowe w kl. III).

Szkoła Dwujęzyczna - tarcza
Wychowanie fizyczne i basen

Urozmaicony program zajęć wychowania fizycznego prowadzony przez osobnego nauczyciela (również w klasach I-III), obejmuje m.in. gry zespołowe (piłka nożna, koszykówka, unihokej, siatkówka, ping pong), gimnastykę (drabinki, równoważnie, skrzynia i inny sprzęt gimnastyczny) i basen (1 instruktor pływania 5-8 uczniów). Nasi uczniowie zdają egzamin na kartę pływacką w wieku 9-10 lat.

Szkoła Dwujęzyczna - tarcza
Kółka zainteresowań i zajęcia dodatkowe

Uczniowie mogą korzystać z szerokiego wachlarza kółek zainteresowań (bezpłatne): konwersacje z j. angielskiego, piosenki angielskiej, plastyczne, przyrodnicze, teatralne, chór szkolny i inne (zależnie od zainteresowania); zajęć dodatkowych (dodatkowo płatnych): robotyka, judo, piłka nożna, balet, taniec, doświadczenia fizyczne i chemiczne, kreatywne pisanie, matematyka dla geniusza, konwersacje z native speakerem i inne (zależnie od zainteresowania).

Szkoła Dwujęzyczna - tarcza
Szkoła tętniąca życiem

Organizujemy imprezy dwujęzyczne: dni tematyczne, prezentacje, imprezy okolicznościowe i przedstawienia teatralne przygotowane przez uczniów, konkursy, pokazy talentów (scena letnia, spotkania recytatorskie itp.), pikniki rodzinne, nocowanie w szkole, dyskoteki, bale karnawałowe.

Nasi uczniowie cyklicznie wyjeżdżają na spektakle anglojęzyczne, wystawy, warsztaty, lekcje muzealne, comiesięczną edukację filmową, wyjazdy na biwaki, do gospodarstw agroturystycznych, na zielone szkoły, wycieczki zagraniczne.

Tworzymy z uczniami projekty tematyczne, pozwalające na pogłębienie wiedzy z zakresu realizowanego materiału.

Nasza szkoła wyróżnia się nauczaniem kreatywności poprzez doświadczenia, zabawy edukacyjne, pomoce multimedialne, tablice multimedialne.